新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Poster tuyên truyền phòng chống nhiễm Virus Corona

* Vui lòng tải xuống và in ra cho bất kì mục đích nào, chẳng hạn như đăng ở công ty, trường học hoặc nơi tập trung đông người
(Vui lòng không xóa hay chỉnh sửa nội dung)

Không ở trong "Không gian bí", Không "Tập trung đông người", Không "Tiếp xúc gần"!

Xin hãy hợp tác thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm

Xin hãy hợp tác thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm

Con đường lây lan của dịch bệnh do virus Corona chủng mới gây nên

“5 Bối cảnh” làm tăng nguy cơ Lây nhiễm