新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, bệnh truyền nhiễm do virus corona mới (COVID-19) đã được xếp vào nhóm 5 bệnh truyền nhiễm. Biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản dựa trên quyết định của cá nhân và doanh nghiệp. Thông tin về các biện pháp phòng chống lây nhiễm hiệu quả được thể hiện trong poster dưới đây.

Poster tuyên truyền phòng chống nhiễm Virus Corona

* Vui lòng tải xuống và in ra cho bất kì mục đích nào, chẳng hạn như đăng ở công ty, trường học hoặc nơi tập trung đông người
(Vui lòng không xóa hay chỉnh sửa nội dung)

Cho đếnnay, khiở ngoài trờithìnguyêntắclàkhôngcầnđeokhẩu trang, vàtrongnhàthìnguyêntắclàphải đeokhẩu trang, tuy nhiên từ ngày 13 tháng 3 năm 2023 Việc đeo khẩu trang về cơ bản là do cá nhân tự quyết định

PDF >