新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Ang [sarado], [siksikan] at [malapitan] ay huwag gawin!

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

Ang impeksyon mula sa bagong coronavirus ay kumakalat sa ganitong ruta

Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat Ng Impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDF