新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

<Kapag nagsusuot at nagtatanggal ng mask>
・Kapag ikaw ay nasa loob ng isang gusali, mangyaring magsuot ng mask. Ngunit hindi mo kailangang magsuot ng mask kapag malayo ka sa ibang tao (mahigit dalawang metro) at hindi nakikipagusap.
・Hindi mo kailangang mag-mask kapag ikaw ay nasa labas. Magsuot lamang ng mask kapag nakikipag-usap ka sa ibang tao na malapit sa iyo (wala pang dalawang metro).

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Ang [sarado], [siksikan] at [malapitan] ay huwag gawin!

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Ang impeksyon mula sa bagong coronavirus ay kumakalat sa ganitong ruta

PDF >

Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat Ng Impeksyon

PDF >

Mangyaring makipagtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon

PDF >

Hangarin natin ang Zero-Mitsu! (Walang kasikipan)

PDF >

Matatanggap mo na ang iyong Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19!

PDF >

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDF