新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Nagdeklara ng “State of Emergency” para sa impeksyon ng COVID-19

Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa COVID-19, idineklara ang “State of Emergency”.
Hinihiling sa inyong lahat ang kooperasyon upang matigil ang pagkalat nang mga nahawaan.

Panahong ipapatupad ang “State of Emergency”

Hanggang Marso 7, 2021

Lugar kung saan ipapatupad ang mga hakbang sa emerhensiya

Saitama prefecture, Chiba prefecture, Tokyo, Kanagawa prefecture

Panahong ipapatupad ang “State of Emergency”

Hanggang sa Pebrero 28, 2021

Lugar kung saan ipapatupad ang mga hakbang sa emerhensiya

Gifu prefecture, Aichi prefecture, Kyoto prefecture, Osaka prefecture, Hyogo prefecture, Fukuoka prefecture

Panahong ipapatupad ang “State of Emergency”

Hanggang sa Pebrero 7, 2021

Lugar kung saan ipapatupad ang mga hakbang sa emerhensiya

Tochigi prefecture

Mga Punto Na Nais Ipaabot Sa Lahat

 • 〇 Ang isang estado ng emerhensiya ay inisyu upang maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus.
  Panahong ipapatupad ang “State of Emergency”: Hanggang Marso 7, 2021
  Lugar kung saan ipapatupad ang mga hakbang sa emerhensiya: Saitama prefecture, Chiba prefecture, Tokyo, Kanagawa prefecture
  Panahong ipapatupad ang “State of Emergency”: Hanggang sa Pebrero 28, 2021
  Lugar kung saan ipapatupad ang mga hakbang sa emerhensiya: Gifu prefecture, Aichi prefecture, Kyoto prefecture, Osaka prefecture, Hyogo prefecture, Fukuoka prefecture
  Panahong ipapatupad ang “State of Emergency”: Hanggang sa Pebrero 7, 2021
  Lugar kung saan ipapatupad ang mga hakbang sa emerhensiya: Tochigi prefecture
 • 〇 Sa mga target na Prepektura, ang mga bagong ulat sa impeksyon ay patuloy na nagtatala ng pinakamataas, at nahihirapan nang masyado sa medikal na pamamalakad. Kaya ang layunin ay wakasan ang sitwasyong gaya nito at gawing pababa ang takbo.
 • 〇 Batay sa mga naging karanasan sa panahon ng pagkalat ng impeksyon at kaalaman sa iba’t-ibang pananaliksik sa Japan at sa ibang bansa (Halimbawa, pag-analisa sa ruta ng impeksyon), magsasagawa ng mas mabisa at masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.

Konsepto nang mga hakbang na hinihiling sa “State of Emergency”

 • 〇 Sa “State of Emergency” na ito ay hindi ititigil nang malawakan ang socio-economic na mga aktibidad, kundi maingat na magpapatupad ng mabisa at nakatuon na mga hakbang sa sitwasyon na may mataas na peligro ng impeksyon.
 • 〇 Partikular na isasagawa ang mga hakbang na nakatuon sa pagkain at inumin. Sa kadahilanang iyan, lilimitahan ang daloy nang mga taong konektado sa pagkain at inumin, hinihiling na paikliin ang oras ng negosyo para sa mga restawran, hinihiling na pigilan ang paglabas, isinusulong ang telework at iba pa.

Habang nasa “State of Emergency”, ang mga sumusunod na inisyatiba ay ipinapakiusap:

(1)Paglabas/ Mga galaw
 • 〇 Hinihiling sa mga mamamayan na pigilin ang paglabas o mga galaw kung hindi naman kinakailangan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.
 • 〇 Isinusulong ang iba’t-ibang mga hakbang upang maiwasan ang mga sitwasyon kung saan may mataas na peligro ng impeksyon dahil sa pagkain at inumin. Para mapahusay ang pagiging epektibo nang mga hakbang na ito, mangyaring pigilin ang paglabas hindi lang sa gabi kundi pati na rin sa araw (daytime).
 • 〇 Bukod ang pagpasok sa trabaho o kaya ay ang pagpunta sa hospital, paglalakad-lakad at iba pa na kinakailangan upang mapanatili ang pamumuhay at kalusugan na paglabas/mga galaw.
(2)Pagdaos nang mga pagdiriwang at iba pa
 • 〇 Ang mga pagdiriwang kung saan nagtitipon ang hindi matukoy na bilang ng tao ay maraming pagkakataon para makipag-ugnayan ang bawat-isa, na madalas humantong sa pagkain at pag-inom kaya kinakailangan ang espesyal na mga hakbang. Hihilingin sa mga nag-oorganisa, na ganapin ang pagdiriwang alinsunod sa kinakailangang panuntunan at iba pa.
 • 〇 Panuntunan ang pagkakaroon ng limitasyon sa dami ng tao, kapasidad, paghihigpit sa pagkain at pag-inom, at iba pa.
(3)Paggamit ng pasilidad
 • 〇 Sa resulta ng pagsusuri nang mga eksperto, mataas ang peligro ng impeksyon sa pag-aalis ng mask para kumain at uminom, sinasabing ito ang pangunahing sinisimulan (starting point) sa pagkalat ng impeksyon. Ayon sa mga eksperto, kahit na hindi alam ang ruta ng impeksyon, karamihan sa kanila ay sa pamamagitan ng pagkain at inumin.
 • 〇 Hinihiling na ang mga restawran o kaya ay karaoke box at iba pa ay paikliin ang business hour (Ang business ay hanggang 8:00 ng gabi, ang serving ng inuming nakalalasing ay mula 11:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi).
 • 〇 Susuportahan ng gobyerno ang ukol sa pagbabayad (Pera sa Pakikipagtulungan) kapag ang target na Prepektura ay gumawa ng kahilingan para sa pagpapaikli ng oras ( kombersyon ng 30 araw sa isang buwan na itinaas mula sa 120 lapad “1,200,000 yen” → 180 lapad “1,800,000 yen”).
 • 〇 Gayundin para sa malalaking amusement park at malalaking tindahan ay parehas sa oras ng trabaho sa restawran ang ipapatupad(Ang business ay hanggang 8:00 ng gabi, ang serving ng inuming nakalalasing ay mula 11:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi). Para sa mga amusement park, teatro, sinehan at iba pa ay sundin ang ipapatupad na kinakailangang limitasyon sa bilang ng tao o kaya kapasidad.

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Ang [sarado], [siksikan] at [malapitan] ay huwag gawin!

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

Ang impeksyon mula sa bagong coronavirus ay kumakalat sa ganitong ruta

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDF