新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Ang [sarado], [siksikan] at [malapitan] ay huwag gawin!

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Ang impeksyon mula sa bagong coronavirus ay kumakalat sa ganitong ruta

PDF >

Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat Ng Impeksyon

PDF >

Mangyaring makipagtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon

PDF >

Hangarin natin ang Zero-Mitsu! (Walang kasikipan)

PDF >

Matatanggap mo na ang iyong Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19!

PDF >

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDF