新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Mga Aksyon Alinsunod sa Pangunahing Alituntunin ng Pagtugon

Ang mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit ay ipinapatupad sa mga sumusunod na lugar at panahon.
Mga taong nakatira sa Japan, pakisuyong makipagtulungan para maiwasang lumala ang impeksiyon.

Mga Pangunahing Hakbang Upang Maiwasan ang Pagkalat ng Sakit

Panahon ng Pagpapatupad

Mula Enero 9, 2022 hanggang Enero 31, 2022

Lugar ng Pagpapatupad

Hiroshima, Yamaguchi, Okinawa

Panahon ng Pagpapatupad

Mula Enero 21, 2022 hanggang Pebrero 13, 2022

Lugar ng Pagpapatupad

Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Gifu, Aichi, Mie, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Ang [sarado], [siksikan] at [malapitan] ay huwag gawin!

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Ang impeksyon mula sa bagong coronavirus ay kumakalat sa ganitong ruta

PDF >

Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat Ng Impeksyon

PDF >

Mangyaring makipagtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon

PDF >

Hangarin natin ang Zero-Mitsu! (Walang kasikipan)

PDF >

Matatanggap mo na ang iyong Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19!

PDF >

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDF