新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Impeksyon ng COVID-19 State of Emergency

Panahon Kung Kailan Isinasagawa ang State of Emergency

Mula Mayo 23, 2021 hanggang Agosto 31, 2021

Lugar Kung Saan Isinasagawa ang State of Emergency

Okinawa

Panahon Kung Kailan Isinasagawa ang State of Emergency

Mula Hulyo 12, 2021 hanggang Agosto 31, 2021

Lugar Kung Saan Isinasagawa ang State of Emergency

Tokyo

Panahon Kung Kailan Isinasagawa ang State of Emergency

Mula Agosto 2, 2021 hanggang Agosto 31, 2021

Lugar Kung Saan Isinasagawa ang State of Emergency

Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka

Mga Pangunahing Hakbang Upang Maiwasan ang Pagkalat ng Sakit

Petsa na Isinailalim ang Mga Pangunahing Hakbang Upang Maiwasan ang Pagkalat ng Sakit

Mula Agosto 2, 2021 hanggang Agosto 31, 2021

Lugar na Isinailalim sa Mga Pangunahing Hakbang Upang Maiwasan ang Pagkalat ng Sakit

Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo, Fukuoka

Mga taong nakatira sa Japan, pakisuyong makipagtulungan para maiwasang lumala ang impeksiyon.

■Paunawa para sa mga lugar na isinailalim sa State of Emergency

 • Sundin ang mga karagdagang paalala bukod sa mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon
 • Iwasan ang lumabas o ang bumiyahe ng hindi kinakailangan, kabilang ang habang may araw at lalo na mula 8:00 ng gabi. Iwasan ang mga lugar at oras na matao. Iwasan ang pagtungo sa mga kainan na walang masusing hakbang sa pagkontrol ng impeksyon.
 • Upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon sa ibang mga lugar, iwasan ang mga hindi kinakailangang pagbiyahe at hindi importanteng mga lakad. Kung sakaling hindi maiiwasan ang pagbiyahe, siguraduhing sundin ang lahat ng mga hakbang upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon tulad ng pagpapatingin sa kalusugan bago bumiyahe o pagdating sa iyong destinasyon.
  Ang pakiusap na iwasan ang paglabas ng bahay ay hindi umaayon sa mga bagay na kinakailangan upang mapanatili ang buhay at kalusugan, tulad ng pagpunta sa mga institusyong medikal, pamimili ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan, pagpasok sa trabaho kung kinakailangan, at pag-eehersisyo.
 • Iwasan ang pagtitipon at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar tulad sa mga kalye o parke.

■Panawagan para sa mga lugar na isinailalim sa mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit

 • Sundin ang mga karagdagang paalala bukod sa mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon
 • Ang mga residente ay pinapakiusapan na iwasan ang pagpunta sa mga kainan pagkatapos ng pinaikling oras ng negosyo. Iwasan din ang lumabas o ang bumiyahe ng hindi kinakailangan, (buong araw). Iwasan ang mga lugar at oras na matao. Iwasan ang pagpunta sa mga kainan na walang masusing hakbang sa pagkontrol ng impeksyon o hindi sumunod sa pinaikling oras ng negosyo. Bilang karagdagan, iwasan ang bumiyahe sa ibang mga prefektyur, lalo na ang mga lugar na isinailalim sa state of emergency.
 • Iwasan ang pagtitipon at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar tulad sa mga kalye o parke.

■Panawagan sa mga naninirahan sa ibang lugar

 • Iwasan ang mga sitwasyon na makakadagdag sa peligro ng impeksyon, tulad ng mga puntong nakasaad sa mga poster ng "Sarado, Siksikan, at Malapitan" at "Limang Eksena Kung Saan Tumataas ang Peligro ng Impeksyon."
 • Mangyaring sundin ang mga pangunahing hakbang sa pag-kontrol ng impeksyon, tulad ng pagpapanatili ng sapat na distansya sa kapwa, pagsuot ng mask, paghuhugas ng kamay, at iba pang pagpapanatili ng kalinisan sa kamay.
 • Sundin ang "new normal" na paraan ng pamumuhay upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.
 • Sa pagbiyahe patungo sa ibang prefektyur gaya ng pag-uwi sa hometown, bakasyon, atbp., mangyaring sundin ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon, kabilang na ang mga punto na nakasaad sa poster ng "Sarado, Siksikan, at Malapitan", lalong iwasan ang kumain kasama ang malaking grupo. Kung may sintomas tulad ng lagnat, mangyaring huwag umuwi sa iyong hometown o bumiyahe.
 • Iwasan ang mga hindi kinakailangang pagbiyahe sa mga lugar na laganap ang impeksyon.
 • Gumamit ng mga pasilidad na alinsunod sa industry-specific na mga alituntunin.
 • Masusing ipatupad ang mga hakbang upang maiwasan ang impeksyon sa lugar ng pinagtatrabahuan, kasama na rin ang mga puntong nakasaad sa mga poster ng "Sarado, Siksikan, at Malapitan" at "Limang Eksena Kung Saan Tumataas ang Peligro ng Impeksyon." gamit ang mga praktikal na halimbawa tulad ng: paghugas ng kamay, pag-disimpekta ng kamay, tamang asal sa pag-ubo, pagpapanatili ng distansya sa kapwa empleyado, paghikayat na panatilihin ang bentilasyon sa pinagtatrabahuan, pag-disimpekta sa mga lugar na nahahawakan ng maraming tao, pagbawalang papasukin ang mga empleyadong may sintomas tulad ng lagnat, pag-gamit ng video conference upang mabawasan ang mga business trip, pagiba-ibahin ang mga oras ng lunch break, at pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon sa mga shared housing ng kompanya tulad ng dormitoryo. Subaybayan ang pagpasok at paglabas ng mga empleyado sa mga tanggapan (tulad ng break room, changing room, smoking room, atbp.) sa pinagtatrabahuan, at maglagay ng mga aparato na masusubaybayan ang karbon dioxide upang masuri ang kalidad ng bentilasyon. Bukod dito, mangyaring sundin ang mga industry-specific na alituntunin sa mga kompanya at tindahan.

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Ang [sarado], [siksikan] at [malapitan] ay huwag gawin!

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Ang impeksyon mula sa bagong coronavirus ay kumakalat sa ganitong ruta

PDF >

Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat Ng Impeksyon

PDF >

Mangyaring makipagtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon

PDF >

Hangarin natin ang Zero-Mitsu! (Walang kasikipan)

PDF >

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDF