新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Simula noong Mayo 8, 2023, ang impeksyon ng novel coronavirus o COVID-19 ay kabilang na sa ika-limang kategorya ng nakakahawang sakit. Ang mga desisyon ukol sa pagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iwas ng paglaganap nito ay ipapaubaya sa mga indibidwal at negosyo. Ang sumusunod na poster ay nagbibigay impormasyon sa mga epektibong hakbang sa pag-iwas sa nakakahawang sakit.

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Mga hakbang laban sa nakakahawang sakit
*Mula Mayo 8, 2023, ang pagpapatupad ng mga hakbang laban sa COVID-19 ay ipapaubaya sa desisyon ng mga indibidwal at negosyo.

PDF >

Hanggang sa panahong ito, sa prinsipyo, hindi kailangan kapag nasa labas, at kailangang magsuot ng mask kapag nasa loob, ngunit mula sa ika-13 ng Marso, 2023,magiging saligan ang indibidwal na pagpasya sa pagsusuot ng mask

PDF >